Kategori: SQL

LEN() İle Harf/Karakter Sayısı Bulma

LEN() Fonksiyonu, Bir verinin karakter uzunluğun sayısını verir. LEN() Fonksiyonu kullanımı IF ELSE ve Len Kullanarak karakter uzunluğun sayısını nasıl bulunur? Text değişkeni içeriği üç karakter sayısı az ise “Metin üç karakterden az olmamalı” yazılmasını …

LTRIM ve RTRIM ile Boşluk silme

Selamlar! Satırın bir verinin gereksiz boşlukları silmek için LTRIM ve TRIM Fonksiyonu kullanırız. LTRIM: Verinin Sol tarafındaki boşlukları siler. RTRIM: Verinin Sağ tarafındaki boşlukları siler. Örnek bir değişken yaratmak istiyorum. @Text Adında bir değişkeni sağ …

Add Komutu ile Tabloya Sütun Ekleme

Selamlar! Mevcut Tablomuza yeni bir sütun (Kolon) eklemek için ALTER TABLE yardımıyla ADD Sözdizimi kullanacağız. ADD Sözdizim Kullanımı Table_Name: Eklemek istediğiniz Tablo adı Column_Name: Tabloya eklenecek olan Sütun adı Data_Type: Sütunun özelliği yani veri tipi …

Sorguya WHERE ile Koşul, Kriter Ekleme

Selamlar, T-SQL Sorgumuzu nasıl sadeleştirebileceğimizi anlatacağım. Bazı verileri ihtiyaçımıza göre sorgulamak için “where” kullanacağız. Where Kullanımı SutunAdi : Tablodaki kolonun adını yazılacak Operator: ‘>=’, ‘<=’ , ‘= !’, ‘=’, ‘<>’ , ‘LIKE’, ‘EXIST’ vb. Değer: …

Stored Procedure Nasıl çalıştırılır?

Devamlı aynı sorguyu mu yazıp çalıştırıyor musunuz?Proje dosyamızı(Sorgu) açıp çalıştırmak durumunda kalıyor musunuz? İşte bu durum ve benzeri. Stored Procedure (Saklı yordam) bir nevi yazmış olduğumuz sorguları kayıt altında tutar.İhtiyaç duyduğumuzda çalıştırırız. Gerisi Stored Procedure …