Kategori: PowerShell

import-module-servermanager-kurulumu

Import-Module ServerManager kurulumu

Powershell ServerManager için Import Module dahil edilmesi istenirken;“Import-Module : The specified module ‘ServerManager’ was not loaded because no valid module file was found in any module directory” hata alınırsa bunun sebebi makinanızın “Remote Server Administration …

Microsoft .Net Framework paketin versiyonları bulma

Makinenizde .NET Framework tabanlı projeleri debug ederken sürümle ilgili uyarılar karşınıza çıkabiliyor. Bunları kontrol etmek ve sürümün hangi sürümlerle bağımlığını öğrenmemiz gerekebiliyor. Hangileri .Net versiyon sürümlerin yüklendiğini bulmak için PowerShell kullanarak bir script hazırlayalım. Birinci …