Android Emulator komut satırından .bat dosya oluşturma

Android Studio Programı çalıştırmadan komut satırı yöntemiyle Android sanal makina çalıştıracağız.

Android SDK dosya yolu öğrenmemiz gerekiyor, Android Studio Programı açalım.

Android SDK Dosya dizini öğrenme

Menüler kısımda Tools > SDK Manager alana gidelim.

Yeşil alana işaretlemiş olduğum SDK dosya yolu öğrenmiş olduk.

SDK

komut satırına .bat dosya oluşturma

sdk dosyamızın, Dosya yolunu komut satırına yazıyorum. Bilgisayarınız sdk nereye kuruluysa dizin yolunu yazmalısınız.

#!/bin/bash
D:
cd Users\kullaniciadi\AppData\Local\Android\Sdk\tools

emulator -avd Android_5.1_Lollipop
PAUSE

Leave a Reply