Visual Studio – Proje dosya içeriği arama nasıl yapılır?

“Search Solution Explorer” kısmına aramak istediğimizi yalnızca metot başlığı aratıp listeleniyor. Ama istiyorum ki bir kelime var ama hangi dosya da yer aldığını görmek istiyorum. Bunun için;

  • CTRL + SHIFT (Sol) + F Tuş kombinasyonu yapalım.
  • “Find What” kısmına aramak istediğimiz terimi yazalım.
  • “Look in” kısmına ise aramak istediğimiz dizin içerisini belirtiyoruz.
  • “Find all”Tıklayalım.
  • Entire Solution, Proje dosyasının ve dizinleri içeriği tümünü tarar.
  • Current Project, Seçili olan proje dosyasının içeriği tümünü tarar.

Sonuçları “Find Results 1” Ekranında görebilirsiniz.

Eğer sonuç ekranı göremiyorsanız.

  • View > Find Results Fare imleci üzerine getirilerek geçmiş arama sonuçları görebilirsiniz.

Umarım artık aradığınızı bulabilmiş olursunuz.

Leave a Reply