SQL – stored procedure Nedir? Nasıl oluşturulur? Teorik anlatım.

Stored Procedure (Kısa ad: SP) Teknik İngilizce karşılığına “Saklı Yordam” anlamına gelmektedir. SP, Kod parçacığı yapılacak deyimi, DDL, DML gibi SQL Komut işlemleri bir seferde sağlayabileceğimiz işlem yapmamıza olanak sağlar.

Teorik olarak anlatmaya çalışacağım; Arabanın kontağı “Anahtar” çevrildiğinde motorun çalışması sağlıyoruz. Motorun çalışabilmesi gerekli parçaların yani işlemler sağladığını düşünebilirsiniz.

Basit Stored Procedure (Saklı yordam) yapısı nasıl oluşturulur?

CREATE PROCEDURE BASIC_SP_BTOMER
AS
BEGIN
	SELECT 'BTOMER'
END

F5 tuşu ile Execute ediyorum.

Stored Procedure nasıl çalıştırılır?

EXEC BASIC_SP_BTOMER yazdıktan sonra F5 Tuş ile çalıştırıyorum.

Anahtar deyimi teorik olarak uygulama yapalım.

CREATE PROCEDURE BASIC_MOTOR_SP_BTOMER
	@Anahtar VARCHAR(10),
	@Durum VARCHAR(10)
AS
BEGIN
	IF(@Anahtar='Var')
		BEGIN
			IF(@Durum='Aç')
				BEGIN
					SELECT 'MOTOR ÇALIŞIYOR' AS BTOMER
				END
			
			IF(@Durum='Kapat')
				BEGIN
					SELECT 'MOTOR KAPALI' AS BTOMER
				END
		END
	ELSE
		BEGIN
			SELECT 'Hiç bir şey yapma'
		END

END

EXEC BASIC_MOTOR_SP_BTOMER @Anahtar='Var', @Durum='Aç'

iyi kodlamalar 🙂

Leave a Reply