LEN() İle Harf/Karakter Sayısı Bulma

LEN() Fonksiyonu, Bir verinin karakter uzunluğun sayısını verir.

LEN() Fonksiyonu kullanımı

SELECT LEN('BTOMER') AS KAC_HARF_VAR

IF ELSE ve Len Kullanarak karakter uzunluğun sayısını nasıl bulunur?

Text değişkeni içeriği üç karakter sayısı az ise “Metin üç karakterden az olmamalı” yazılmasını istiyorum.

Eğer değilse ise hem metin yazılsın hem de karakter uzunluğunu bilgisini yazılmasını istiyorum.

DECLARE @text VARCHAR(100) 
	SET @text = 'btomer'
IF(LEN(@text)<3)
	BEGIN 
		SELECT 'Metin üç karakterden az olmamalı' --SELECT Yerine PRINT Yazılabilir.
	END
ELSE
	BEGIN
		SELECT CONCAT(@text,' ', CAST(LEN(@text) AS VARCHAR(2)) + ' Haneli') AS DURUM
	END

İyi çalışmalar 🙂

İncelemek İsteyebileceğiniz Yazılarım

Leave a Reply