WHILE ile Sayaç ve Çoklu Insert/Update Örneği

Selamlar!

While sözdizimi girilen sayı değeri kadar yapmak istediğimiz işlemler için bize yardımcı olur. Örneğin çoklu update,insert,delete gibi işlem yapmamız da kolaylık sağlar.

Girilen sayı kadar ekrana yazdırma

DECLARE @Basla INT = 1
DECLARE @Bitis INT = 15

WHILE (@Basla <= @Bitis)
BEGIN
	PRINT @Basla
	SET @Basla = @Basla+1 
END
sql while sayac girilen sayı kadar yazdırma

WHILE ile Çoklu Insert işlemi yapma

BEGIN TRANSACTION Insert_Test
BEGIN TRY

	DECLARE @IpAdress VARCHAR(20) = '192.162.'
	DECLARE @Basla INT = 1
	DECLARE @Bitis INT = 6


	WHILE (@Basla <= @Bitis)
	BEGIN
		INSERT INTO #TEST (ID,SITE_NAME,IPADRESS)

		SELECT @Basla, 'BTOMER', @IpAdress+CAST(@Basla AS VARCHAR(20))
	
		SET @Basla = @Basla+1 
	END

	COMMIT TRANSACTION Insert_Test;
 
END TRY
 
BEGIN CATCH
	ROLLBACK TRANSACTION Insert_Test
END CATCH ​

SELECT * FROM #TEST
sql coklu insert

İyi çalışmalar 🙂

Leave a Reply