Psql komut nasıl çalıştırılır?

Shell script kullanarak nasıl psql bağlantı sağlanır? Basit örneklerle anlatmaya çalışacağım. usr/bin dosya dizine PsqlShellScript.sh bir dosyamızı oluşturalım.

psql bağlantı değişkenleri tanımlama

#!/bin/bash
export PGDATABASE=VeriTabaniAdi
export PGUSER=VeriTabanindakiKullaniciAdi
export PGPASSWORD=Sifresi
export PGHOST=10.2.1.100

psql komutu yazma

sonuc=`psql postgresql://$PGUSER:$PGPASSWORD@$PGHOST/$PGDATABASE -p 5432 -t -c \
    "SELECT AD FROM dbo.customers WHERE ACTIVE=1"`

$1

chmod 777 PsqlShellScript.sh yetkisi vermeyi unutmayın.

#!/bin/bash
export PGDATABASE=VeriTabaniAdi
export PGUSER=VeriTabanindakiKullaniciAdi
export PGPASSWORD=Sifresi
export PGHOST=10.2.1.100

sonuc=`psql postgresql://$PGUSER:$PGPASSWORD@$PGHOST/$PGDATABASE -p 5432 -t -c \
    "SELECT AD FROM dbo.customers WHERE ACTIVE=1"`

$1

“sonuc” değişkeni olmadan da yazabilirsiniz.

psql postgresql://$PGUSER:$PGPASSWORD@$PGHOST/$PGDATABASE -p 5432 -t -c \
    "SELECT AD FROM dbo.customers WHERE ACTIVE=1"

Leave a Reply