Bash, Postgresql ve Slack Webhooks Script oluşturma

Slack gruplara nöbetçi o güne ait kimin nöbetçi olduğumuza dair bildirim vermemiz gerekiyordu. Bunun için Shell bash kabuğu tercih ettim. Veri tabanı ise Postgresql kullandım.

PGDATABASE, PGUSER, PGPASSWORD, PGHOST parametre kullanma

#!/bin/bash
export PGDATABASE=BTOMER
export PGUSER=au_BTomer
export PGPASSWORD=TestBTomer
export PGHOST=10.2.1.10

TAR=`date +%d.%m.%Y`

sonuc=`psql postgresql://$PGUSER:$PGPASSWORD@$PGHOST/$PGDATABASE -p 5432 -t -c \
    "SELECT OPERATORADI FROM dbo.NOBETLIST WHERE BIRIM=1 AND TIP=1 AND to_char(TARIH, 'DD.MM.YYYY') = '"$TAR"';"`
SLACK_URL="SLACKTOKENLINK"

function Slack_bildirim(){
     curl -H "Content-type: application/json" \
          -X POST -d \
          '{
       "attachments":[{
         "color":"#2eb886",
         "pretext":"'$TAR' - Günün nöbetçisi;",
          "fallback":"Operasyon nöbetçi bilgisi",
          "fields":[{
            "title":"'"$1"'",
            "short":false
             }]
             }]
          }' $SLACK_URL
      }

 if [ "$sonuc" != "" ]; then
   Slack_bildirim $sonuc
 else
   Slack_bildirim "Nöbetçi bilgisi bulunamadı lütfen kontrol ediniz."
fi

Leave a Reply