HAVING Kullanımı

HAVING Sözdizim, Where kriter belirtildiği gibi görevi yapar. Farkı ise GROUP BY ile kullanılmasıdır. HAVING, GROUP BY deyimi için belirtilen kriterlere göre çalıştırır.

HAVING Temel Kullanımı

SELECT SutunAd1, SutunAd2
FROM TabloAdi
GROUP BY SutunAdi1
HAVING SutunAdi1 ve Fonksiyon parametre yazılacak alan

Örnek uygulama yapalım

SELECT * FROM MUSTERI

SELECT AD
FROM MUSTERI
GROUP BY AD
HAVING COUNT(AD) >= 2

“AD” Alanı aynı değerleri içerenleri bir grupladık ve aynı değerleri iki ve ikiden fazla olan kayıtları listelemesini istedik.

COUNT, SUM, AVG gibi Fonksiyonları da işlem yapabiliriz. Unutmayın HAVING, GROUP BY için koşul-Kriter belirtiyoruz.

Leave a Reply