SQL Parsename Fonksiyonu kullanımı Noktalamayı ayırmak

Bir metin içerisinde bulunan nokta (.) tespit ederek kelime veya kelime grupları parçalara ayırmaya yarayan kod satırı diyelim.

select parsename(replace(Col,',','.'),4) as City_Name,

nokta (.) ile ayrılmış tüm verileri ayırmak için kullanılabilir. Başlangıç noktası soldan alır

Leave a Reply