Shell Bash ile webhook Entegrasyonu nasıl yapılır?

Shell bash kabuğu kullanarak webhook servisleri nasıl entegrasyon sağlayabilirim. En basit örnek unutmamak için aldığım temel not diyelim. Aslında python varken neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum.

Shell Bash ile webhook en basit webhook testi

url="webhook_url_name_address"
sonuc="test"

 curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"content":"'"${sonuc}"'"}' $url


url="webhook_url_name_address"
sonuc="test"

function bildirim(){
    curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d \
        '{
            "name": "Günlük",
            "avatar": null,
            "content":"'"${sonuc}"'"
        }' $url
}
bildirim

SHELL BASH FIELDS ÖRNEĞİ


url="webhook_url_name_address"
sonuc="test"

function bildirim(){
    curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d \
        '{
            "username":"Son Dakika",
            "content":"'"${sonuc}"'",
            "embeds": [
            {
             "title":"22 Ocak 2021",
             "fields": [{
                    "name": "KOD",
                    "value":"1"
                    },
                    {
                    "name": "KODZ",
                    "value": "2"
                    }
                ]
            }
        ]
    }' $url
}
bildirim

//burası iyi


url="webhook_url_name_address"
avatar="image_address"
TAR=`date +%d.%m.%Y`
Tarih=$(date '+%Y-%m-%d')

kod="api_address/$Tarih/"
Durum='Sabredeceğim.'

function bildirim(){
    curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d \
        '{
            "username":"Son Dakika",
            "avatar_url" :"'"${avatar}"'" ,
            "content":"'"${kod}"'",
            "embeds": [{
             "author":{
                 "name":"Firma Adı",
                 "icon_url":"icon_img_Address"
                },
             "title":" Firma '$TAR'",
             "description": "Genel açıklama alanım",
             "color": 15258703,
             "fields": [{
                    "name": "Kod",
                    "value":"7",
                    "color": 1127128
                    },
                    {
                    "name": "Deneme",
                    "value": "2",
                    "color": "14177041"
                    },
                    {
                    "name" : "Test",
                    "value": "'$Durum'"
                    }
                ]
            }
        ]
    }' $url
}
bildirim

CURSL JQ DİNAMİK SORGULAMA

curl -s 'api_address/2021-01-22/' | jq '.[] | .Kodu, .Tarih, .Aciklama'
API="api_address"
Sonuc=$(curl -s $API/$Tarih | jq '.[] | .Kodu')

Leave a Reply