Text Editör vi Kullanımı

Vi editör, genellikle unix sistemlerde varsayılan olarak yüklü bulunur. Vi Text editörü metin dosyaları okur. Mevcut Text dosyaları üzerinde değişiklik yapmayı veya yeni bir text dosyası oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki adımlar temel sıra sırasıyla uygulanması gerekenleri anlattım.

Yeni bir text dosya oluştur veya mevcutsa açar

vi DosyaAdi

‘vi DosyaAdi’ komut verdiğinde dosya mevcutsa açar. Eğer mevcut değilse yeni oluşturur.

Dosyayı salt okunur açma

vi -R DosyaAdi

ya da

view DosyaAdi

Dosyaya değişiklik yapılamaz sadece okumanızı sağlar. Değişiklik sırasında çıkış yapmanızı da engeller bunun için CTRL – Z Tuş kombinasyonu yapın.

Metin dosyaya yazdırma işleme geçme

Komut satırı, ‘a’ Tuşa basın text-pointer belirdiğinde yazmaya başlayabilirsiniz

Metin dosyayı kaydetme komutu

:w

Metni yazılanları veya değişiklikleri kaydeder. vi text editörü kapatmaz.

Editörü kapatma komutu

:q

Salt okunur veya değişilik yapılmadıysa çıkış yapar. Eğer değişikliği varsa uyarı verecektir.

Değişiklikleri kaydetme editörü kapat komutu

:q!

Metin dosyayı kaydet ve çık komutu

:wq

Yapılan değişiklikleri kaydeder ve editörü kapatır.

Basit Kullanım komutları özetleyecek olursak.

  • : : Komut satırına geçiş yapar.
  • w : Write, Yazdırma komutu. Değişiklikleri kaydeder.
  • q : Quit, Değişiklik yapılmadıysa editörü kapatır.
  • wq : Değişiklikleri kaydeder ve editörü kapatır.

Leave a Reply