Add Komutu ile Tabloya Sütun Ekleme

Selamlar!

Mevcut Tablomuza yeni bir sütun (Kolon) eklemek için ALTER TABLE yardımıyla ADD Sözdizimi kullanacağız.

ADD Sözdizim Kullanımı

ALTER TABLE Table_Name
ADD Column_Name data_type Column_Constraint;
  • Table_Name: Eklemek istediğiniz Tablo adı
  • Column_Name: Tabloya eklenecek olan Sütun adı
  • Data_Type: Sütunun özelliği yani veri tipi
  • Column_Constraint: Sütunun özel durumu belirleme (Kısıtlama)

Örnek Kullanım

Şehir adında tablom mevcut. Tabloma “BOLGE” Adında veri tipi VARCHAR(50) Eklemek istiyorum ancak INSERT edileceği durumlarda boş geçilmesini istemiyorum.

Aşağıdaki sorgumu çalıştırıyorum ve hata aldım. Bunun sebebi biz tabloya boş değer geçilmemesi gerektiğini söylüyoruz ancak her hangi bir değer olmadığı için hata almanız normaldir.

ALTER TABLE [SEHIR] ADD BOLGE VARCHAR(50) NOT NULL
ALTER TABLE only allows columns to be added that can contain nulls, or have a DEFAULT definition specified, or the column being added is an identity or timestamp column, or alternatively if none of the previous conditions are satisfied the table must be empty to allow addition of this column. Column 'BOLGE' cannot be added to non-empty table 'SEHIR' because it does not satisfy these conditions.

NOT NULL DEFAULT(‘Bilinmiyor’): Değer boş ise varsayılan değer olarak “Bilinmiyor” kayıt ekler. Ya da DEFAULT(”) Bu şekilde de yapabilirim.

ALTER TABLE [dbo].[SEHIR] ADD [BOLGE] VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT('Bilinmiyor')

Sütun contain değiştirme Alter Column Kullanımı

ALTER COLUMN [BOLGE] VARCHAR(50) NOT NULL

İyi çalışmalar 🙂

Leave a Reply