Stored Procedure Nasıl çalıştırılır?

Devamlı aynı sorguyu mu yazıp çalıştırıyor musunuz?
Proje dosyamızı(Sorgu) açıp çalıştırmak durumunda kalıyor musunuz?

İşte bu durum ve benzeri.

Stored Procedure (Saklı yordam) bir nevi yazmış olduğumuz sorguları kayıt altında tutar.
İhtiyaç duyduğumuzda çalıştırırız. Gerisi Stored Procedure Halleder 🙂

Stored Procedure Nasıl Çalıştırılır?

1- Parametresiz çalıştırma

Saklı yordam parametre ihtiyaç duymuyorsa ise çalıştırabiliriz.

EXEC 'Stored Procedure_Adı'
Saklı yordam, Stored Procedure get users

2- Parametreli Çalıştırma

String ifadesi ise tırnak içerisinde yazmayı untumayın. Eğer int (Number) türünde ise tırnak içerisinde yazmaya gerek yoktur.

EXEC 'Stored Procedure_Adı' 
@ParametreString='Girilecek Değer', --Her bir sonraki parametre için virgül koymayı unutmayalım.
@ParametreInt=2

“sp_Users_Get” adında Saklı yordamım mevcut. Parametre isteyip istemediğini sp’nin üzerine tıklıyorum. Alt+ F1 Tuşa basıp kontrol edebilirim.

Stored Procedure (Saklı yordam) parametreli çalıştırma

İki tane parametre ihtiyaç duyduğunu anlıyorum. Birinci ve İkinci Parametre ilgili alanları dolduralım ve F5 ile çalıştıralım.

Id Numaram 3 olduğunu Name alanı ise BTomer olduğunu sonucu gelmiş oldu.

İyi çalışmalar 🙂

İncelemek isteyebileceğiniz yazılarım

Stored Procedure içeriği kodlara nasıl bakılır?

Leave a Reply