Satırları yan yana virgüle ile ayırarak yazdırma

Merhaba, Bir tabloda birden fazla veri satır dönenleri bir satıra yan yana yazdırmak için COALESCE fonksiyonu kullanarak virgülle ayırarak yan yana yazdırma işlemi göstereceğim.

Satır verileri yan yana virgül ile ayırarak yazdırma

Öncelikle verileri depolayabileceğimiz bir table değişken oluşturdum ve insert işlemi gerçekleştirdim. Yeni bir @StringBox adlı değişken oluşturdum . Atama işlemini de Coalesce fonksiyonu yardımıyla virgül ile yan yana yazdırdım.

DECLARE @TABLE TABLE(AD VARCHAR(50))

INSERT INTO @TABLE (AD)
SELECT ISIM FROM SEHIR

DECLARE  @StringBox VARCHAR(4000)
SELECT   @StringBox = COALESCE(@StringBox + ',', '') + AD  FROM @TABLE 
SELECT   @StringBox AS SONUC

Eğer veri türü INT (Integer) ise CAST Fonksiyonu kullanarak dönüşümü yapabilirsiniz.

--Örnek Kullanım
--CAST(Numara AS VARCHAR(100))

DECLARE @TABLE TABLE(NUMARA INT)

INSERT INTO @TABLE (NUMARA)
SELECT PLAKA FROM SEHIR

DECLARE  @StringBox VARCHAR(4000)
SELECT   @StringBox = COALESCE(@StringBox + ',', '') + CAST(Numara AS VARCHAR(100)) FROM @TABLE 
SELECT   @StringBox AS SONUC
satırları virgül ile yan yana yazdırma

İncelemek isteyebileceğiniz ilgili diğer yazılarım

Leave a Reply