CHARINDEX Fonksiyonu, Metin arama ve Konumu

CHARINDEX Fonksiyonu Karakter dizi numarası verir. yani dizin içindeki karakterin kaçıncı konum numarası verir.

Charindex, Veritabanı karakter set davranışa göre Büyük ve küçük harf duyarlılığı değişiklik gösterebilir. Karakter dizi ve numarası örnek resimle anlatmaya çalışacağım.

karakter içeriği ve dizi numarası

CHARINDEX Kullanımı

SELECT CHARINDEX('Bulunacak İfade*','Aranacak İfade*',BaşlangıcKonum)

Basit bir örnek yapalım…

BTOMER içeriği O Harfi kaçıncı sırada yer aldığını dizi numarası bul.

SELECT CHARINDEX('O','BTOMER') AS [O HARFIN KONUMU]

Sonucu “3” verecektir.

Dizi numarası 4’ten itibaren BTOMER içeriği O Harfi kaçıncı sırada yer aldığını bul.

SELECT CHARINDEX('O','BTOMER',4) AS [KONUM 4'TEN BAŞLA; HARF KONUMU BUL]

Sonucu “0” verecektir. Çünkü Dizin numarasını 4’ten itibaren başlattık.

String birleştirme ifadesi charindex kullanımı

DECLARE @Metin VARCHAR(500);  
SELECT @Metin = 'Bilgisayar ve genel teknik, Yazılımsal, Masaüstü, Web Programalama, Androd, '+  
			 'Sistemler ilgili araçlar sorun çözümleri ve teorik anlatımıyla BTomer sayfamızda sunmaktayız.';  

SELECT CHARINDEX('BTomer', @Metin) AS BURADAYIM;  

COLLATE ile CHARINDEX Kullanımı

Eğer harf duyarlılığı önüne geçmek isterseniz. COLLATE Fonksiyonu kullanarak karakter seti (davranış) değiştirebilirsiniz. “Turkish_CI_AS”

 SELECT CHARINDEX('BTomer', @Metin COLLATE Turkish_CI_AS) 
t-sql charindex kullanımı

Leave a Reply