DISTINCT Kullanımı

DISTINCT Sözdizim, Tablodaki seçilen alanlarında bulunan satır verileri tekrar etmeyen birer verileri alır. Örneğin MUSTERI Tablosundaki Seçilen isim alanı aynı verileri üç tane listelendiğini düşünün. üçü de BTOMER olduğunu düşünün. distinct deyimi ile bunu sadece bir tanesini gösterir. Tekrar eden kayıtları yalnızca bir tanesini alır.

distinct Kullanımı

SELECT DISTINCT SutunAd1,SutunAd2 FROM TabloAdi

Örnek uygulama yapalım.

SELECT  * FROM MUSTERI 

SELECT DISTINCT AD FROM MUSTERI
sql distinct kullanımı

Tekrar eden kayıtların sadece bir tanesini alıp listelemiş oldu. Yani aynı kelime içeriyorsa sadece bir tanesini alıp yazar.

Leave a Reply