SQL Telefon Numara içindeki ( , – ‘ ) Formatı ve boşluk Kaldırma

Merhaba,

SQL Replace fonksiyonu kullanarak telefon maskesini kaldıracağız. Boşluk, virgül, parantez ve tırknak formatı silme işlemi yapacağız.

Veri tabanı telefon numara bilgisi veya bir metin içindeki özel karakter tutulurken özel karakteri kaldırmak için fonksiyon oluşturup işlemi rahatlıkla yapabiliriz.

ÖZEL KARAKTERLERİ KALDIRMA

CREATE FUNCTION fn_Telno(@TelefonNo NVARCHAR(20)) 
	RETURNS NVARCHAR(20) 
AS 
BEGIN 
	SET @TelefonNo = REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(@TelefonNo ,'(',''),')',''),'-',''),' ','')
	RETURN @TelefonNo 
END
telefon formatını kaldırma sql server

Tablo veya değişken üzerinde kullanabilirsiniz. Örnek olması için değişken atarak fonksiyonu kullanıyorum.


DECLARE @Tel1 VARCHAR(50) = '(540)-111-11-22'
DECLARE @Tel2 VARCHAR(50) = '()- - - '
--KULLANIMI
SELECT dbo.[fn_Telno](@Tel1) AS TEL1, dbo.[fn_Telno](@Tel2) AS TEL2

Örneğin bir müşteri tablosunun telefon numaraları formatlıydı. formatsız görünmesini istiyorum ve sorgumu bu şekilde çalıştırabiliyorum.

SELECT AD,SOYAD,dbo.[fn_Telno](TelefonNo) FROM MUSTERI

İNCELEMEK İSTEYEBİLECEĞİNİZ YAZILARIM

2 Comments

  1. ümit Ekim 5, 2021 Reply
    • Ömer Bayrak Ekim 27, 2021 Reply

Leave a Reply