DATEDIFF Fonksiyonu Kullanımı

DATEDIFF Fonksiyonu ile bir tarihi ay, yıl, hafta, gün, saat gibi belli bir tarih aralığıyla gecirilen süreyi alır.

DATEDIFF Kullanımı

SELECT DATEDIFF(ZamanDilimi, BaslangicTarih, BitisTarih)
  • ZamanDilimi, Zaman türü tanımlanacak parametre
  • BaslangicTarih, Başlangıç tarihi tanımlanacak parametre
  • BitisTarih, Bitiş tarihi tanımlanacak parametre
Zaman DilimiAçıklama
Year, yyyy, yy Year = Yıl
Quarter,qq, q Quarter = Çeyrek
Month,mm, m Month = Ay
Dayofyear, dy, y Day of the year = Yılın ilk günü
Day, dd, d Day = Gün
Week, Ww, wk Week = Hafta
Weekday, dw, w Weekday = Haftanın günü
Hour, Hh Hour = Saat
minute, mi, n Minute = Dakika
Second, ss, s Second = Saniye
millisecond, ms Millisecond = milisaniye

Örnek uygulama yapalım

DECLARE @TarihBugun DATETIME = GETDATE() 
DECLARE @SiteAcilis DATETIME = '2016-04-07' 

SELECT @TarihBugun AS BUGUNUN_TARIHI

SELECT DATEDIFF(YEAR,@SiteAcilis,GETDATE()) AS [Kaç yıl geçti]
SELECT DATEDIFF(MONTH, @SiteAcilis, GETDATE()) AS [Kaç ay geçti]
SELECT DATEDIFF(DAY,@SiteAcilis,GETDATE()) AS [Kaç gün geçti]

Leave a Reply