SQL – Rastgele Harf veya Sayı üretme

Rand(), Raound() Fonksiyonu ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Rastgele sayı veya harf nasıl oluşturulur? Nasıl üretilir?

Belirli bir aralık arasındaki sayılar rastgele sayı üretme

DECLARE @Baslangic BIGINT, @Bitis BIGINT, @Rastgele BIGINT
SET @Baslangic = 1
SET @Bitis = 1000

SELECT @Rastgele = ROUND(((@Baslangic - @Bitis -1) * RAND() + @Bitis), 0)
SELECT @Rastgele

Rastgele hem Sayı hem harf üretme

SELECT SUBSTRING(CONVERT(NVARCHAR(40), NEWID()),1,6) AS BTOMER

Leave a Reply