SQL – UPPER(), LOWER() Büyük ve Küçük harf nasıl yapılır? Nasıl dönüştürülür?

Upper ve Lower fonksiyonu ile bir satırın metni büyük ve küçük harf nasıl dönüştürülür. Nasıl çevrilir? Sorusuna cevap bulacağız.

Upper() Fonksiyonu, Büyük harf dönüştürmek için kullanacağız.

SELECT UPPER('büyük harf olmasını istiyorum')

Lower() Fonksiyonu, Küçük harf dönüştürmek için kullanacağız.

SELECT LOWER('HADİ beNi beNI KÜÇÜK HARF OLSUN')

RTRIM, LTRIM Ve UPPER Fonksiyonu kullanarak uygulamalı örnek yapalım.

DECLARE @metin VARCHAR(100)
SET @metin = '   BTOMER Blog Sayfamdasınız. ^^  '

SELECT LTRIM(RTRIM(UPPER(@Metin))) AS GüncelMetin
--Sağ ve sol taraf boşlukları silip, Küçük harfleri olanları büyük harfe dönüştürdüm

RTRIM fonksiyonu, Sağ boşlukları silinmesi ve LTRIM Sol boşlukları da silip, Küçük harfleri büyük harfe dönüştürdük.

Leave a Reply