SUBSTRING İle String ifadeyi parçalama

SUBSTRING Sözdizim, Metni istenilen karakterleri almak için kullanılır. Yani karakter parçalama (Kelime Bölme) işlemi diyebiliriz.

SUBSTRING Kullanımı

SELECT SUBSTRING('String',Baslangic_Karakter_dizi_No,Bitis_Karakter_dizi_No)

Metni, Belli bir karakter arasınıi karakterleri alalım.

SELECT SUBSTRING('BTOMER.com',7,10)
--Sonuç: .com Yazar.

Leave a Reply