İlk Tabloda olup ikinci tabloda olmayan kayıtlar

A Tablosunda kayıtlar olup, B tabloda olmayan kayıtları bulmak için “except” sözdizimi kullanacağız.

Temel Kullanım
SELECT SutunAdlar FROM TabloBir
EXCEPT
SELECT SutunAdlar FROM TabloIki

Bir ya da birden fazla sütun adları yazarak sorgulama yapabiliriz.

Örnek bir uygulama yapalım. İki tablo oluşturup değerleri de ekleyelim.

CREATE TABLE MUSTERI(
	AD VARCHAR(50),
	)
CREATE TABLE CONTACT(
	NAME VARCHAR(50),
	)

INSERT INTO MUSTERI (AD) VALUES ('OMER')
INSERT INTO MUSTERI (AD) VALUES ('BTOMER')
INSERT INTO MUSTERI (AD) VALUES ('GÜZEL')

INSERT INTO [CONTACT] (NAME) VALUES ('NORMAL')
INSERT INTO [CONTACT] (NAME) VALUES ('BTOMER')
INSERT INTO [CONTACT] (NAME) VALUES ('OMER')

Except sözdizimi kullanarak kayıtlar A Tabloda olup, B Tabloda olmayan kayıtları listeleyelim

SELECT AD FROM MUSTERI
EXCEPT
SELECT NAME FROM CONTACT

A Tablodaki verileri B ile karşılaştırıyoruz yani A Tablodaki verileri B Tabloda var mı yok mu kontrol ediyoruz. “Güzel” kaydın B tabloda olmadığını anlıyoruz.

İncelemek isteyebileceğiniz yazılarım

Leave a Reply