IF ELSE Kullanım Örnekleri

IF ELSE Kullanımı örneklerle kendinizi pekiştirmeniz için teorik olarak anlatmaya yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer henüz IF ELSE Konusu yeniyseniz Buraya tıklayarak yazımı okumanızı rica ederim.

ÖRNEK-1 : T.C. Kimlik IS NULL ve LEN kontrolü yapma

 • T.C. Kimlik boş mu dolu mu kontrolü
 • T.C. Kimlik sağ ve sol artan boşlukları silip 11 haneli mi kontrolü
 • Eğer kontroller sırasında problem yoksa T.C. KIMLIK NO ekrana yazar
DECLARE @TCKIMLIK VARCHAR(11) = '75314178561'

IF (@TCKIMLIK IS NULL OR @TCKIMLIK = '')
	RAISERROR('T.C. Kimlik numarası boş bırakılamaz.',16,1)

ELSE IF(LTRIM(RTRIM(LEN(@TCKIMLIK))) <> 11)
	RAISERROR ('T.C. Kimlik numaraları 11 Hanelidir.Kontrol ediniz.',16,1)

ELSE
	SELECT @TCKIMLIK AS [T.C. KIMLIK NO]
if else örnek kullanım

ÖRNEK-2 : INSERT işlemi yapılıp yapılmadığını kontrolü yapma

 • INSERT INTO ile MUSTERI Tablosuna bir adet veri ekliyorum.
 • Veri eklendiyese RowCount değeri 1 döner. Eklenmezse 0 döner. Örnek: (1 row(s) affected)
 • IF ile Hata var mı? ve RowCount 0’dan büyük 1 adet işlem yapılmış mı?
 • Hata yok (0) ve ROWCOUNT Değeri 0’dan büyük olup değeri de 1’dir.
 • SELECT sorguyu çalıştırır.
INSERT INTO MUSTERI (AD) VALUES ('BTOMER')
 IF(@@ERROR = 0 AND @@ROWCOUNT > 0)
   SELECT TOP 1 * FROM MUSTERI ORDER BY ID DESC
 ELSE
   PRINT 'işlem yapılamadı.'

ÖRNEK-3 : IS NULL Kontrolü yapma

DECLARE @AdSoyad VARCHAR(20)
IF @AdSoyad IS NULL 
	PRINT 'Boş bırakılamaz.'

Eğer değişken boşsa komut çalışacaktır. Ekrana “Boş bırakılamaz.” yazar

ÖRNEK-4 : İki Tarih arası kontrolü yapma

iki tarih arası kontrolü

Çıktı sonucu, RAISERROR Komutu çalışır.

İncelemek isteyebileceğiniz yazılarım

Leave a Reply