Replace Fonksiyonu, Metin bul ve değiştir

Replace Fonksiyonu, Metin değiştirmek için kullanılır. Bul ve değiştir mantığını düşünelim. Fonksiyonun üç parametresi bulunur.

Kullanımı : REPLACE(Değer, Değeri bul, Değeri değiştir)

  • Değer, Değiştirilmesi istediğimiz ‘String’ ifadesi girilir.
  • Değeri bul, Belirtilen ‘String’ ifadesi içeriği bulunacak terim girilir.
  • Değeri değiştir, Bulunan terimi yenisiyle değiştirilmesi istenilen terim girilir.

Basit REPLACE() Fonksiyon kullanımı

SELECT REPLACE('Eski Yazı','eski','Yeni') AS YENI

– (Tire) olanları * (Yıldız) yapma

DECLARE @String VARCHAR(50) = 'BTOMER-'

SELECT @String AS MEVCUT
SELECT REPLACE(@String,'-','**') AS YENI

IF ELSE Koşula göre REPLACE() ve CHARINDEX() fonksiyonu kullanımı

DECLARE @String VARCHAR(50) = 'BTOMER-'

SELECT @String AS MEVCUT
IF(CHARINDEX(@String,'-') = '-')
	BEGIN
		SELECT REPLACE(@String,'-',' BLOG') AS YENI_DEGISTIRILDI
	END

Leave a Reply