SQL – Replicate Fonksiyon kullanımı

REPLICATE() Fonksiyonu girilen değerin yani metni tekrar etmesini istediğimiz kadar tekrarlanmasını ekrana yazdırılması sağlar.

Metni tekrarlı yan yana yazdırma

SELECT REPLICATE('BTOMER',3)

CONCAT, LEN, REPLICATE Fonksiyonları kullanarak uygulama yapalım.

DECLARE @Adet INT
	SET @Adet = 0

DECLARE @Metin VARCHAR(50)
	SET @Metin = 'BTOMe'

	SET @Adet = LEN(@Metin) --Karakter sayısını alıyoruz.

IF(@Adet > 5)
	BEGIN
		SELECT REPLICATE('*',@Adet) AS ADET_KADAR_YILDIZ
		SELECT CONCAT(REPLICATE('*',@Adet), ' ', @Metin) AS ADET_KADAR_YILDIZ_VE_METIN
		SELECT REPLICATE('+',@ADET-3) AS ADET_EKSI_UC_SAYISI_KADAR_ARTI_EKLE
	END
ELSE
	BEGIN
		SELECT 'Girilen Metin: '+ @Metin +', Karakter sayısı: '+CAST(@ADET AS VARCHAR(10))+ ' Metin, 6 karakterden az olmamalı!'
	END

BTOMER Adlı Metni, Len() Fonksiyonu kullanarak 6 Harfli olduğuna dair @Adet değişkene tanımlıyoruz.

Eğer Karakter sayısı 6 ve üzeri ise blok çalıştırıyoruz. Değilse “Metin, 6 karakterden az olmamalı!” yazdırıyoruz.

Konuyla ilgili yazılır

Leave a Reply