Kayıt var mı? IF EXISTS Kullanımı

Tablo var mı? Kayıt var mı? Veri var mı? Yok mu? T-SQL EXISTS deyimini kullanacağız.

  • IF EXISTS Deyimi, Kayıt varsa eğer… bu işlemi uygula.
  • IF NOT EXISTS Deyimi, Kayıt yoksa … bu işlemi uygula.

IF EXISTS Kullanımı

IF EXISTS(query)

Örnek : MUSTERI Tablosunda Adı “BTOMER” kayıt var mı kontrol edelim.

IF EXISTS (SELECT AD FROM MUSTERI WHERE AD='BTOMER')
	PRINT 'VAR'
ELSE
	PRINT 'YOK'

Eğer kayıt olmasa idi Sonucu Yok yazacaktı.

sql exists örnek kayıt var mı kontrolü

Bu kadar 🙂

Leave a Reply