Psql Cast kullanımı veri tipini dönüştürme

Psql Cast kullanımı, CAST Operatörünü kullanarak bir veri tipinin diğerine dönüştürmek için PostgreSQL operatörünün nasıl kullanılacağını göstereceğiz.

PostgreSQL Cast Kullanımı

Psql CAST Kullanımı

  • Değeri : Bir tablonun sütunu veya bir değer olarak bir değişken ifade belirtiniz.
  • Veri Tipi : Dönüştürmek istediğiniz veri tipini belirtiniz.
CAST ( degeri AS veri_tipi );

Postgresql Cast Örnekler

psql cast örneklerin elimden geldiğince paylaşacağım.

STRING TO INTEGER

Sayı değerleri string ifadesi olarak tanımlanabilir ve “Integer” veri tipine dönüştürülebilir ancak sayı değerinin içeriğinde en az bir harf içeriyor bile olsa dönüşüm yapamaz ve hata alınır.

SELECT CAST ('404' AS INTEGER);

STRING TO DATE

String ifade içeren tarihi, “Date” veri tipine dönüştürülebilir.

SELECT CAST ('2020-10-01' AS DATE),

STRING TO DOUBLE

Double precision” kullanarak double değerine dönüştürebilirsiniz.

SELECT CAST ('10.2' AS DOUBLE PRECISION);

BOOLEAN Örneği

True“, “False” Değerleri alabilirsiniz.

SELECT 
CAST('true' AS BOOLEAN),
CAST('false' as BOOLEAN),
CAST('T' as BOOLEAN),
CAST('F' as BOOLEAN);

Kaynak: https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-cast/

İNCELEMEK İSTEYEBİLECEĞİNİZ İLGİLİ YAZILARIM

Leave a Reply