SQL – DATEADD ile Ayın ilk ve son gününü bulma

DATEADD ve Datepart Fonksiyonu, Tarih üzerinde ay yıl gün gibi üzerine ekleme yapılabilir veya geriye dönük tarihleri için çıkarma işlemler yapmamıza sağlar. Fonksiyonun üç parametresi bulunur bunlar;

SELECT DATEADD(interval, number, date)

  • İnterval, Zaman türü olarak tanımlanacak parametre
  • number, Sayı olarak, ekleme çıkarma yapılacak parametre
  • date, Tarih olarak tanımlanacak parametre

DATEADD() Fonksiyonun kullanım detayları, SQL – DATEADD Fonksiyonu Kullanımı bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SADECE AYIN TARİHİNİ ALMA

SELECT DATEPART(MM, GETDATE()) AS YALNIZCA_AY

SADECE AYIN GÜNÜN ALMA

SELECT DATEPART(DD, GETDATE()) AS YALNIZCA_GUN

SADECE AYIN YILINI ALMA

SELECT DATEPART(YY, GETDATE()) AS YALNIZCA_YIL

Bugünün tarihi değişkeni tanımlama

DECLARE @Date DATETIME 
	SET @Date = GETDATE()
SELECT @Date AS TODAY_DATE

Ayın ilk gününü alma

SELECT DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, @Date), 0) AS DATE_1

Ayın son gününü alma

SELECT DATEADD (dd, -1,DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, @Date) + 1, 0)) AS DATE_2

Önceki ayın son gününü alma, Geçen ayın son gününü alma

SELECT DATEADD(DAY, -(DAY(@Date)), @Date) AS DATE_3

Önceki ayın ilk gününü alma, Geçen ayın son gününü alma

SELECT DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, @Date) -1, 0) AS DATE_4 

Gelecek ayın ilk gününü alma, Bir ay sonra ayın ilk gününü alma

SELECT DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, @Date) + 1, 0) AS DATE_5

Gelecek ayın son gününü alma, Bir ay sonra ayın son gününü alma

SELECT DATEADD (dd, -1,DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, @Date) + 2, 0)) AS DATE_6

İNCELEMEK İSTEYEBİLECEĞİNİZ YAZILARIM

One Response

  1. mehmet tanrıverdi Kasım 14, 2022 Reply

Leave a Reply