SQL – DATEADD ile Ayın ilk ve son gününü bulma

DATEADD() Fonksiyonu, Tarih üzerinde ay yıl gün gibi üzerine ekleme yapılabilir veya geriye dönük tarihleri için çıkarma işlemler yapmamıza sağlar. Fonksiyonun üç parametresi bulunur bunlar;

SELECT DATEADD(interval, number, date)

  • İnterval, Zaman türü olarak tanımlanacak parametre
  • number, Sayı olarak, ekleme çıkarma yapılacak parametre
  • date, Tarih olarak tanımlanacak parametre

DATEADD() Fonksiyonun kullanım detayları, SQL – DATEADD Fonksiyonu Kullanımı bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bugünün tarihi değişkeni tanımlama

DECLARE @Date DATETIME 
	SET @Date = GETDATE()
SELECT @Date AS TODAY_DATE

Ayın ilk gününü alma

SELECT DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, @Date), 0) AS DATE_1

Ayın son gününü alma

SELECT DATEADD (dd, -1,DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, @Date) + 1, 0)) AS DATE_2

Önceki ayın son gününü alma, Geçen ayın son gününü alma

SELECT DATEADD(DAY, -(DAY(@Date)), @Date) AS DATE_3

Önceki ayın ilk gününü alma, Geçen ayın son gününü alma

SELECT DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, @Date) -1, 0) AS DATE_4 

Gelecek ayın ilk gününü alma, Bir ay sonra ayın ilk gününü alma

SELECT DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, @Date) + 1, 0) AS DATE_5

Gelecek ayın son gününü alma, Bir ay sonra ayın son gününü alma

SELECT DATEADD (dd, -1,DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, @Date) + 2, 0)) AS DATE_6

Leave a Reply