Toplama, Ortalama, gibi Matematiksel Fonksiyonlar

Matematiksel Fonksiyonlar

 • SUM(): Toplamasını alır.
 • AVG() : Ortalamasını alır.
 • ABS() : Mutlak Değeri alır.
 • CEILING() : En yakın sayı üstünne yuvarlanarak tam sayı haline getirir.
 • FLOOR() : Yuvarlanarak tam sayı haline getirir.
 • PI() : Pi sayısını getirir
 • POWER() : Üssünü alır.
 • RAND() : veri tipi fark etmeksizin Rastgele sayı üretir.
 • ROUND() : Yuvarlama
 • SIGN() : Sayısal değeri pozitif mi negatif mi?
 • SQRT() : Karakökünü getirir
 • SQUARE() : Karesini alır
 • ISNUMERIC() : Rakam olup olmadığını bilgi verir

Kullanımı yakın zamanda ekleyeceğim.

Leave a Reply