Select INTO ile IDENTITY INT or varchar tanımlama

Select into ile identity tanımlamalarını kullanarak bir geçici tabloya identity nasıl tanımlarım? ya da Yeni tablo oluştururken ıdentity Id numarasını nasıl yazabilirim? Örneğin bir tablodaki verileri araştırma yapacaksınız bazen buna ihtiyaç duyarız bazen de yeni tabloya taşıma yapacaksınız Id Number tanımlamanız lazım bunu nasıl yaparım diyorsunuz çok basit.

SELECT INTO ile IDENTITY TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

Bir örnek yapalım. 1 Rakam ile başlayarak birer artış artırılarak Id numarasını bastıralım. Eğer identiy söz dizimi hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz doc kaynakları inceleyebilirsiniz.

SELECT IDENTITY(INT,1,1) AS Id, Name, LastName FROM Customer
adding an identity ıd value with select ınto

SELECT INTO ile IDENTITY VARCHAR TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

Biraz içlerine malzeme katarak not etmek istedim belki faydası dokunabilir 🙂

CREATE TABLE BTOMER(
  ID int IDENTITY NOT NULL, 
  CustomerNo AS 'BT'+CAST(ID AS VARCHAR(100)) PERSISTED PRIMARY KEY, 
  CustomerName VARCHAR(50)
)
INSERT INTO BTOMER (CustomerName) VALUES ('ADMIN')

SELECT * FROM BTOMER
adding an identity varchar value with select ınto


Anahtar Kelime: adding an identity value with SELECT INTO

Kaynak: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql-identity-property?view=sql-server-ver15

İncelemek isteyebileceğiniz ilgili yazılarım

Leave a Reply