SQL Server Tüm String ifadesi ilgili kullanımları

SQL Server tüm String ifadesiyle ilgili fonksiyonların nasıl kullanılabileceğini göstermeye çalışacağım. Bazı fonksiyonların burada bulunmayabilir.

ASCII Kullanımı

Tek karakterli parametre girişi alır. Karakterin, ASCII kod bilgisini verir.

SELECT ASCII(B) --Sonuc 66
SELECT ASCII(2) --Sonuc 50

CHAR Kullanımı

Parametreye tek haneli karakter girişini alır. ASCII Kodunun, Karakter bilgisini verir.

SELECT CHAR(50) --Sonuc B
SELECT CHAR(66) --Sonuc 2

CHARINDEX Kullanımı

Metnin içinde aradığınız harf veya kelime kaçıncı sırada başladığı bilgisini verir.

SELECT CHARINDEX('OMER','BTOMER') --Sonuc 3

LEN Kullanımı

Metnin, Karakter uzunluk bilgisini verir.

SELECT LEN('BTOMER') --Sonuc 6

DATALENGTH Kullanımı

Veri tipi fark etmeksizin metnin, karakter uzunluk bilgisini verir.

SELECT DATALENGTH('BT2') --Sonuc 3

LEFT Kullanımı

İki parametre alır. Birinci parametre metin, İkinci parametre ise karakter uzunluğu belirtir. En soldan istenilen karakter uzunluğu kadar karakter alır.

SELECT LEFT('BTOMER',2) --Sonuc BT

RIGHT Kullaımı

İki parametre alır. Birinci parametre metin, İkinci parametre ise karakter uzunluğu belirtir. En sağdan istenilen karakter uzunluğu kadar karakter alır. .

SELECT RIGHT('BTOMER',4) --Sonuc OMER

LOWER Kullanımı

Küçük veya Büyük harf fark etmeksizin tüm karakterlerini Küçük harfe dönüştürür.

SELECT LOWER('BTomer') --Sonuc btomer

UPPER Kullanımı

Küçük veya Büyük harf fark etmeksizin tüm karakterlerini Büyük harfe dönüştürür.

SELECT UPPER('BTomer') --Sonuc BTOMER

LTRIM Kullanımı

En sol tarafı boşluğu kaldırır. Sağ tarafı boşluk olsun olmasın aynen kalıyor.

SELECT LTRIM(' BTOMER ') --Sonuc 'BTOMER '

RTRIM Kullanımı

En sağ tarafı boşluğu kaldırır. Sol tarafı boşluk olsun olmasın aynen kalıyor.

SELECT RTRIM(' BTOMER ') --Sonuc ' BTOMER'

TRIM Kullanımı

Hem sağ hem sol tarafı boşlukları kaldırır.

SELECT TRIM(' BTOMER ') --Sonuc 'BTOMER'

REPLACE Kullanımı

Metnin içindeki belirtilen karakteri bul ve değiştir.

SELECT REPLACE('ZaTOMER','Za','B') --Sonuc 'BTOMER'

SPACE Kullanımı

İstenilen karakter uzunluğu kadar boşluk ekler.

SELECT 'BTOMER'+SPACE(2)+'BLOGU'  --Sonuc 'BTOMER  BLOGU'

STUFF Kullanımı

Yazamadım.

SELECT STUFF('OBOMER BLOG',1,2,'BT') --Sonuc 'BTOMER BLOG'

REPLICATE Kullanımı

Belirtilen karakterleri, tekrar edilmesi istenileni kadar tekrar ederek ekler.

SELECT 'BTOMER'+REPLICATE('* ',2)  --Sonuc 'BTOMER* * '

QUOTENAME Kullanımı

Köşeli parantez içine alır.

DECLARE @columnName NVARCHAR(255)='user''s "custom" name'
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = 'SELECT CustomerName AS ' + QUOTENAME(@columnName) + ' FROM [dbo].[BTOMER]'

EXEC sp_executesql @sql

SELECT QUOTENAME('BT OMER') --Sonuc [BT OMER]

REVERSE Kullanımı

Girilen metnin tersine yazar.

SELECT REVERSE('BTOMER') --Sonuc 'REMOTB'

SUBSTRING Kullanımı

Metnin, Karakter başlangıç noktasıyla belirtilen sonunu kadar alır.

SELECT SUBSTRING('BTOMER BLOG',1,6) --Sonuc 'BTOMER'

Leave a Reply