İki Tablo bir alana yazdırma UNION – UNION ALL Kullanımı

UNION Sözdizim, iki tane tablo seçilen alanın verileri tekrar etmeyen verileri tek bir alanın altına gösterir.

UNION ALL Sözdizim, iki tane tablo seçilen alanın verileri tekrar eden verileri de dahil alarak tek bir alanın altına gösterir.

UNION Kullanımı


SELECT SEHIR FROM MUSTERI
UNION
SELECT SEHIR_AD FROM ILLER

UNION ALL Kullanımı


SELECT SEHIR FROM MUSTERI
UNION ALL
SELECT SEHIR_AD FROM ILLER

Örnek uygulama yapalım.

CREATE TABLE MUSTERI(AD VARCHAR(50), SEHIR VARCHAR(50))
CREATE TABLE ILLER(SEHIR_AD VARCHAR(50))

INSERT INTO MUSTERI VALUES ('Omer', 'IZMIR')
INSERT INTO MUSTERI VALUES ('Hakan', 'ISTANBUL')
INSERT INTO MUSTERI VALUES ('Ferhat', 'KARS')

INSERT INTO ILLER VALUES ('ISTANBUL')
INSERT INTO ILLER VALUES ('ANKARA')
INSERT INTO ILLER VALUES ('SANLIURFA')

Her iki tabloda belirtilen alanın verileri hepsini gösterir. Örneğin MUSTERI ve ILLER Tablosundaki satır veriği ‘ISTANBUL’ iki defa gösterecektir.

SELECT AD FROM MUSTERI 
UNION ALL
SELECT NAME FROM ILLER 

Her iki tabloda belirtilen alanın verileri tekrar eden verileri sadece bir tane gösterir. Örneğin MUSTERI ve ILLER Tablosundaki satır veriği ‘ISTANBUL’ bir defa gösterecektir.

SELECT NAME FROM NETWORK_OPERATOR
UNION
SELECT NAME FROM TEKNIK_OPERATOR

Teorik olarak anlatmaya çalıştım umarım yardımcı olabilmişimdir 🙂

İNCELEMEK İSTEYEBİLECEĞİNİZ YAZILARIM

Leave a Reply