Pivot Kullanımı Örnek-1

Pivot kullanımı, Bir sütünün altındaki satır değerleri yan yana yani bir sütüne tek hane ile yazmak istersek pivot dizimi kullanacağız. Nasıl kullanılabileceğini bakarak bir örnek yapalım.

Create table kullanarak #E adında geçici tablomuzu yaratıyoruz ve INSERT komutu ile değerleri tabloya ekliyoruz.

CREATE TABLE #E (
ID INT ,
NAME VARCHAR(20),
RESULT VARCHAR(20)
)

INSERT INTO #E VALUES (1,'DOMAIN','marka')
INSERT INTO #E VALUES (1,'EXTENSION','.com')
INSERT INTO #E VALUES (1,'TYPE','WEB')

SELECT * FROM #E

PİVOT KULLANIMI

Pivot oluşturuyorum. NAME Sütünün, Satırları DOMAIN ve EXTENSION içeren değerlerin RESULT sütünündeki satır verileri birleştirilip gösterilmesini istedim.

DECLARE @DomainName varchar(20) = ''

SELECT @DomainName = (DOMAIN + EXTENSION) FROM
(
  SELECT * 
  FROM #E 
  WHERE ID=1 
  AND NAME IN ('DOMAIN','EXTENSION')
) as main
PIVOT
(
  MAX(RESULT)
  FOR NAME IN ([DOMAIN],[EXTENSION])
) piv

SELECT @DomainName

Sonuç bu kadar 🙂

sql pivot kullanıma örnek

Leave a Reply