Insert Into Select Komutu ile Bir Tablodan başka bir tabloya kayıt eklemek

Sql Server, tablodaki verileri kopyalayıp yeni bir tablo oluşturma işlemi nasıl yapılır? Sql Server Insert Into komutuyla kullanıp “Values” yazmak yerine “Select” Komutu kullanacağız. Bir tabloda bulunan verileri bir tabloya kayıtları nasıl aktarılır anlatmaya çalışacağım.

INSERT INTO SELECT KULLANIMI

Kayıt eklemek istediğiniz ilgili tablo adını ve eklenmesi istediğiniz değerleri bir tablo adını ve alanları yazıyoruz.

INSERT INTO TabloAd --Eklemek istediğiniz tablo adını yazıyoruz.
(SutunAd_INT,SutunAd_STRING) --Seçili alanları belirtiyoruz.
SELECT No,Ad FROM MUSTERI --Miras alacağımız tablo adı ve alanları yazalım.

Seçili tablodaki kayıtları bir başka tabloya aktarma

Musteri Tablosundaki seçilen iki alanları kayıtları Yedek Musteri tabloya kayıt eklemiş oluruz.

INSERT INTO YedekMusteri(SutunAd_INT,SutunAd_STRING)
SELECT No,Ad FROM MUSTERI

Seçili tablodaki tüm kayıtları yeni tablo oluşturulup aktarma

Musteri isimli tablodaki tüm alanları ve kayıtları yeni YedekKayitlar adlı tablo oluşturup verileri ekler.

SELECT * INTO YedekKayitlar FROM MUSTERI

Eğer tüm kayıtlar değil belli bir kayıtların aktarılması isteniyorsa “WHERE “ Koşulu kullanarak aktarma işlemleri yapabilirsiniz.

tablodaki-veriler-kopyalayıp-yeni-tablo-oluşturma-sql-server-insert-into-select-komutu

Kaynak: Sql Server Insert Statements

İncelemek isteyebileceğiniz ilgili diğer yazılarım

Leave a Reply