DATEADD Fonksiyonu kullanımı

Selamlar,

DATEADD() Fonksiyonu ile Bir tarihi ay, yıl, hafta, gün, saat gibi nasıl üzerine ekleme yapılır sizlere göstermek istiyorum. DATEADD fonksiyonu kullanacağız. İngilizce terimden anlayacağınız gibi tarih ekle 🙂

DATEADD Kullanımı

SELECT DATEADD(interval, number, date)
  • İnterval, Zaman türü olarak tanımlanacak parametre
  • number, Sayı olarak tanımlanacak parametre
  • date, Tarih olarak tanımlanacak parametre
Zaman DilimiAçıklama
Year, yyyy, yy Year = Yıl
Quarter,qq, q Quarter = Çeyrek
Month,mm, m Month = Ay
Dayofyear, dy, y Day of the year = Yılın ilk günü
Day, dd, d Day = Gün
Week, Ww, wk Week = Hafta
Weekday, dw, w Weekday = Haftanın günü
Hour, Hh Hour = Saat
minute, mi, n Minute = Dakika
Second, ss, s Second = Saniye
millisecond, ms Millisecond = milisaniye

Basit bir örnek yapalım; Buğünün tarihi ile 1 yıl erteleyelim.

SELECT DATEADD(YY,2,GATDATE()) --YY, YYY, YEAR Aynı işi yapar.

Bir örnek daha yapalım. Bu sefer Tarih formatı belirleyip iki ay öteleyeceğiz.

DECLARE @Baslangic_Tarihi DATETIME = CONVERT(CHAR(10), GETDATE(),126)

DECLARE @Ay INT = 2
SELECT CONVERT(CHAR(10),DATEADD(MONTH,@Ay,@Baslangic_Tarihi),126)
  • Tarih formatı YYYY-MM-DD olarak gösterecek.
  • INT (İnteger) Türünde Ay adında değişken oluşturup 2 tanımladım.
  • Dateadd fonksiyonu kullanarak 2 ay ötelemiş halini Bitis_tarihi adında değişkene atadım.
sql dateadd fonksiyon kullanımı

Leave a Reply