Dosya/Doküman dizin/üst dizini alma

Selamlar!

Süper bir dokuman buldum. Dosya, Doküman gibi veri girişi yapıldığını varsayalım. Dosyamızın türü, Adı, Dizin gibi filtreleme ihtiyacımız olabilir. Dosya Yolunu ekrana nasıl yazdırılabilir sorusuna lütfen aşağıdaki sorguyu göz atın.

@path değişkenimiz bizim dosya girişimiz olsun.


DECLARE @path VARCHAR(MAX)

SET @path = '/etc/bin/sub/btomer.txt'

SET @path = CASE WHEN CHARINDEX('/', @path) = 1 THEN RIGHT(@path, LEN(@path) - 1) ELSE @path END 

DECLARE 
  @Root    VARCHAR(MAX),
  @fileName  VARCHAR(MAX), 
  @fileRoot  VARCHAR(MAX)

SELECT 
  @Root    = LEFT(@path, CHARINDEX('/', @path) - 1) 
,  @fileName  = RIGHT(@path, CHARINDEX('/', REVERSE(@path)) - 1)
,  @fileRoot  = LEFT(@path, LEN(@path) - LEN(RIGHT(@path, CHARINDEX('/', REVERSE(@path)) - 1)) - 1)


SELECT 
  ROOT        = LEFT(@path, LEN(@Root)) 
,  FileDirectoryRoot  = LEFT(@path, LEN(@path) - (CHARINDEX('/', REVERSE(@fileRoot)) + LEN(@fileName) + 1)  )
,  FileDirectory    = LEFT(@path, LEN(@fileRoot))
,  FileName      = RIGHT(@path, LEN(@fileName)) 

Süper 🙂

Harika değil mi?

Leave a Reply