A ve B Tabloda ortak olan kayıtları listeleme

A Tablo ve B Tabloda bulunan kayıtların aynı olan kayıtları getirir. Yani her iki tabloda da aynı kayıt ise listelenecek bunun için INTERSECT Sözdizimi kullanacağız.

Temel Kullanım

SELECT SutunAdlar FROM TabloBir
INTERSECT
SELECT SutunAdlar FROM TabloIki

Bir ya da birden fazla sütun adları yazarak sorgulama yapabiliriz. Örnek bir uygulama yapalım. İki tablo oluşturup verileri de ekleyelim.

CREATE TABLE MUSTERI(
	AD VARCHAR(50),
	)
CREATE TABLE CONTACT(
	NAME VARCHAR(50),
	)

INSERT INTO MUSTERI (AD) VALUES ('OMER')
INSERT INTO MUSTERI (AD) VALUES ('BTOMER')
INSERT INTO MUSTERI (AD) VALUES ('GÜZEL')

INSERT INTO [CONTACT] (NAME) VALUES ('NORMAL')
INSERT INTO [CONTACT] (NAME) VALUES ('BTOMER')
INSERT INTO [CONTACT] (NAME) VALUES ('OMER')

Şimdi sorğumuzu yazalım.

SELECT AD FROM MUSTERI
INTERSECT
SELECT NAME FROM CONTACT

A Tablo ile B Tablodaki verileri aynı olanları kayıtları getirmiş olduk.

İncelemek isteyebileceğiniz yazılarım

Leave a Reply