Sorguya WHERE ile Koşul, Kriter Ekleme

Selamlar,

T-SQL Sorgumuzu nasıl sadeleştirebileceğimizi anlatacağım. Bazı verileri ihtiyaçımıza göre sorgulamak için “where” kullanacağız.

Where Kullanımı

  • SutunAdi : Tablodaki kolonun adını yazılacak
  • Operator: ‘>=’, ‘<=’ , ‘= !’, ‘=’, ‘<>’ , ‘LIKE’, ‘EXIST’ vb.
  • Değer: İstenilen bilgiyi değeri eklenecek
SELECT * FROM TabloAdi WHERE {SutunAdi}{Operator}{Değer}

Koşul ekleme

SELECT * FROM KISILER WHERE YAS>=18
  • Sütün Adı: YAS
  • Operator: >= [Eşit ve Büyük (A-z veya 1-9)]
  • Değer: 18

Sonuç: Kişiler adında Tablom, Yaşı 18 eşit ve üzeri adlarını getirir.

Birden fazla koşul ekleme

SELECT * FROM KISILER WHERE YAS =! 18 AND SEHIR='KARS'

İki adet koşul ekledim. Tablomdaki bir değerin iki koşulu da uyuyorsa bana listesini getirir.

İki ya da daha fazla koşulu eklenmesi en az bir koşulu uyması

SELECT * FROM KISILER WHERE YAS=18 OR AD LIKE '%Btomer%'

Yaşı 18 veya Adı Btomer içeren listesini getirir.

iki ya da daha fazla koşulu eklenirken en azı bir tane uyum sağlamasını sağlayabiliriz örneği yaşı 19 ama AD Btomer içeriyorsa bana bu değeri getirecektir.

Leave a Reply